Reserveer online

Cadeaubon kopen

De website kameleonheule.be ("de website") hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en is toegewijd aan het naleven van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR).

  1. Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens

Wanneer u de website bezoekt, kunnen bepaalde persoonlijke gegevens, zoals uw naam en e-mailadres, worden verzameld en verwerkt. Deze gegevens worden verzameld met uw toestemming en worden alleen gebruikt voor de doeleinden die in ons privacybeleid worden beschreven.

  1. Doeleinden van gegevensverwerking

De persoonlijke gegevens die we verzamelen, worden gebruikt om te reageren op uw vragen en verzoeken, om u op de hoogte te houden van updates en nieuws (indien u zich daarvoor heeft ingeschreven), en om de prestaties en het gebruik van de website te analyseren en te verbeteren.

  1. Gegevensbeveiliging

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, wijziging of openbaarmaking. We streven ernaar om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden bewaard.

  1. Gegevensdeling en overdracht

We delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van de bovengenoemde doeleinden of wanneer dit wettelijk verplicht is. Wanneer we uw gegevens delen met derden, zorgen we ervoor dat passende contractuele en technische maatregelen worden genomen om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

  1. Bewaartermijn van gegevens

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Indien uw gegevens niet langer nodig zijn, zullen we ervoor zorgen dat ze op een veilige en vertrouwelijke manier worden verwijderd.

  1. Uw rechten

U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, deze te corrigeren, te beperken of te laten verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of uw toestemming hiervoor intrekken. Voor het uitoefenen van uw rechten kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld in ons privacybeleid.

Deze GDPR-verklaring is bedoeld om u te informeren over hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen en verwerken volgens de toepasselijke privacywetgeving. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we naar ons privacybeleid.

Als u vragen heeft over deze GDPR-verklaring, neem dan contact met ons op via info@kameleonheule.be